Logo

Når kvaliteten går frem for kvantiteten

Et byggesæt indeholder

Et byggesæt kan bestå af mange forskellige dele. Som standard indeholder et byggesæt:

  • Galvaniserede stålspær, inkl. vindafstivning samt bolte og møtrikker
  • Åse og løsholte i træ til tag og sider, inkl. søm, skruer og beslag
  • Plader til tag, inkl. rygning samt selvborende skruer
  • Plader til facader og gavl, inkl. udvendige hjørneplader samt selvborende skruer
  • Tegninger, inkl. statiske beregninger på spær
  • Nedstøbningsjern inkl. nedstøbningsplan

Derudover har vi også mulighed for at levere porte, vinduer, døre, tagrender, isolering og indvendig beklædning.

Facadebeklædning

Hos Dansk Stålspær benytter vi stålplader eller sandwichpaneler som facadebeklædning. Vores standard stålplade er en trapezplade med polyesterlak, der kommer i 10 gængse farver.

Derudover har vi 3 andre stålplader til facade, 2 trapez og en sinus bølgeplade. Alle stålpladerne kommer desuden i en mere bestandig lak der fåes i 15 farver.

Vores sandwichpaneler i skum kommer som trapez og sinus. Fordelen ved skum er at tykkelsen på panelerne kan laves i ca. halv tykkelse af hvad almindelig isoleringsmateriale, med samme isoleringsevne.

Tagbeklædning

Vi tilbyder tagbeklædning som trapezplade, tagstensprofil, fibercement og som sandwichpanel. Vi tilbyder ståltrapezplader i 2 laktyper med en standard polyester lak med 10 farver og en bedre lak i 15 farvevarianter. Desuden kan pladerne også fåes i mat sort. Stålpladerne har som standard ikke antikondens-filtbelægning på undersiden, men alle kan leveres med.

Tagstensprofil fås i 2 varianter, hvor forskellen ligger i hvorlangt der er mellem bukkene, dene ene har 400mm og ligner teglsten og den anden har 1070mm i afstand og vil ligne et fibercement tag. Begge profiler fåes i en standard lak med 4-5 farvemuligheder og en bedre lak med 6-8 mulige farver. Som med ståltrapezplader er det det også muligt at få matsort og antikondens filtbelægning.

Alle vores fibercement plader er trædsikre, og har derfor ikke brug for et underliggende trådnet. Vi fører B6-S,B9-S MAX og B9-S. Sidstnævnte fåes kun i ubehandlet grå, men ellers er sort også en mulighed.

Som sandwichpaneler tilbyder vi tag i skum,

Til stålplade og fibercement pladerne har vi mulighed for at levere ovenlysplader. Som udgangspunkt er det vores holdning, at der hvis man skal have ovenlysplader, skal der som minimum bruges et antal svarende 7% af rummets gulvareal.

Porte

Vi fører både skydeporte og ledhejseporte(industriporte). Til skydeporte levere vi den samme beklædning som til facaden, og selve porten på mål.

Vores industriporte fåes både som manuelle og som elektriske. Størrelserne starter ved 2,2m i bredden og 2,15m i højden, og laves derefter på mål. Som tillæg kan vi leverer portene med vinduesrækker, og de elektriske kan enddog fåes med fjernbetjening.

Når man vælger portstørrelse skal man huske at der udover selve hullet også skal være plads til de skinner porten skal køre i og at porten kan åbnes. Vi anbefaler at portbredden på ikke overstiger 3,8m ved ledhejseporte, og 4,3m for skydeporte, i siden af bygning, og at de samme porte er mindst 300mm lavere end benhøjden på spæret. Det er også vær at huske at da vi skal have vindkryds i begge sider er det ikke alle fag der kan bruges til porte. Ved gavlene skal der være plads under spæret til at portene kan åbnes.