Logo

Når kvaliteten går frem for kvantiteten

Hvad er stålspær?

Stålspær afviger fra træspær på følgende måder:

  • Stålspær har ben der står i gulvhøjde, i stedet for at ligge på muren.
  • Stålspær har højere afstand imellem sig - op til den afstand som tagåsene tillader.
  • Som standard er der vindkryds i tag og begge sider af bygningen.
  • Som udgangspunkt boltes på fundamentet
  • Normalt placeres tømmer til at bære stålplader eller klinkbeklædning uden om spærene.

Ønsker du mere end stålspær så prøv vores byggesæt.

Forespørgsel vedrørende Stålspær

Ved følgende skema vil du modtage et tilbud udelukkende på stålspær. Ønsker du et helt byggesæt benyt da skema der til, som findes her.

Spærgeometri:
Spændvidde: meter Benhøjde: meter Taghældning: °
Bygningsgeometri:
Hovedspær: stk. Gavlspær: stk. Gavlsøjler: stk.
Spærafstande:
Hovedfag: meter Gavlfag: meter
Normgrundlag for dimensionering
Facaderetning: (Langside - Ikke Gavl)
Anvendelse Nærmere beskrivelse:
Beklædning
Isoleret
Tag Nærmere beskrivelse:
Facade Nærmere beskrivelse:
Øvrige bemærkninger
Kontakt Byggeadresse Kontaktadresse

Evt. Firma:

Navn:*

E-Mail:*

Telefon:*

Telefon:

Byggeadresse:*

Postnr.:

By:

Kontaktadresse:

Postnr.:

By:

*) SKAL UDFYLDES