Logo

Når kvaliteten går frem for kvantiteten

Et byggesæt indeholder

Et byggesæt kan bestå af mange forskellige dele. Som standard indeholder et byggesæt:

  • Galvaniserede stålspær, inkl. vindafstivning samt bolte og møtrikker
  • Åse og løsholte i træ til tag og sider, inkl. søm, skruer og beslag
  • Plader til tag, inkl. rygning samt selvborende skruer
  • Plader til facader og Plader til facader og gavl, inkl. udvendige hjørneplader samt selvborende skruergninger, inkl. statiske beregninger på spær
  • Nedstøbningsjern inkl. nedstøbningsplan

Derudover har vi også mulighed for at levere tagrender, porte, vinduer, døre, isolering og indvendig beklædning.

Forespørgsel vedrørende Byggesæt

Ved følgende skema vil du modtage et tilbud på et helt byggesæt. Ønsker du kun stålspær benyt da skema der til, som findes her.

Grundplan: Bredde: meter Længde: meter
Bygningsgeometri: Benhøjde: meter Taghældning: grader
Facaderetning: (Langside - Ikke Gavl)
Anvendelse Nærmere beskrivelse:
Isolering
Tagbeklædning Nærmere beskrivelse:
Sidebeklædning Nærmere beskrivelse:
Porte - Døre - Vinduer Siderne:
Gavlene:
Halbyggeri

Inklusiv pris på tagmontage:

Inklusiv pris på facademontage:

Inklusiv pris på sokkel:

Inklusiv pris på betongulv:

Øvrige bemærkninger
Adresser

Evt. Firma:

Navn:*

Byggeadresse:*

Postnr.:

By:

E-Mail:*

Telefon:*

Telefon:

Anden kontaktadresse:

Kontaktadresse:

Postnr.:

By:

*) SKAL UDFYLDES